Planning en producten

In het planproces onderscheiden wij vier fasen: 

  • fase 1: opstellen plan van aanpak 
  • fase 2: wat is waardevol is, wat moet veranderen en wat ontbreekt er nog (in elke kern)? 
  • fase 3: belangrijkste keuzes
  • fase 4: opstellen eindrapport

In het processchema ziet u wanneer elke fase begint en wordt afgerond (klik op de afbeelding voor een vergroting, of verschuif het schema per fase). Ook ziet u in het schema op welke momenten er bijeenkomsten zijn voor bewoners en ondernemers (en andere partijen), of wanneer er wordt gewerkt aan de verschillende producten.

Elke fase van het project levert een (tussen)resultaat op. Zodra een product af is, vindt u het resultaat op deze pagina.

Fase 1

Hieronder vindt u de resultaten die bij de eerste fase horen. In het Plan van Aanpak is opgeschreven welke stappen er in de komende maanden worden doorlopen. In het participatieplan staat hoe we dat samen met bewoners, ondernemers en belangengroepen gaan doen. Door op de naam van het stuk te klikken, kunt u het inzien of downloaden (pdf).

Fase 2

Het eerste (tussen)product van fase 2 is de Kernen Atlas. De Kernen Atlas bundelt informatie uit diverse plannen en onderzoeken van de gemeente, regio (U10 en U16) en provincie Utrecht. Die informatie gaat over de hele gemeente of over de afzonderlijke kernen. Binnenkort staat hier meer informatie te lezen. Aan deze producten wordt nog gewerkt.

Fase 3

Informatie volgt (april-mei 2020).

Fase 4

Informatie volgt (juni-juli 2020).