Planning en producten

In het planproces onderscheiden wij vier fasen: 

  • fase 1: opstellen plan van aanpak 
  • fase 2: wat is waardevol is, wat moet veranderen en wat ontbreekt er nog (in elke kern)? 
  • fase 3: belangrijkste keuzes
  • fase 4: opstellen eindrapport

In het processchema ziet u wanneer elke fase begint en wordt afgerond (klik op de afbeelding, dan verschuif het schema per fase). Ook ziet u in het schema op welke momenten er bijeenkomsten zijn voor bewoners en ondernemers (en andere partijen), of wanneer er wordt gewerkt aan de verschillende producten.

Als gevolg van de Corona-crisis is de oorspronkelijke planning in de periode vanaf maart tot juni 2020 gewijzigd. Het processchema op deze pagina is hier op aangepast.

Elke fase van het project levert een (tussen)resultaat op. Zodra een product af is, vindt u het resultaat op deze pagina. De verslagen en tussenproducten van het participatieproces vindt u terug op de pagina’s meedenken en vragenlijst.

Fase 1

Hieronder vindt u de resultaten die bij de eerste fase horen. In het Plan van Aanpak is opgeschreven welke stappen er in de komende maanden worden doorlopen. In het participatieplan staat hoe we dat samen met bewoners, ondernemers en belangengroepen gaan doen. Door op de naam van het stuk te klikken, kunt u het inzien of downloaden (pdf).

Fase 2

In fase 2 zijn twee producten opgesteld: de Kernen Atlas en het werkdocument ‘Gebiedskwaliteiten & Opgaven’. De Kernen Atlas bundelt alle informatie over de kernen, afkomstig uit gemeentelijke beleidsplannen en onderzoeken van de regio (U10 en U16) of provincie Utrecht. In het werkdocument zijn voor de drie Wijkse kernen de huidige gebiedskwaliteiten en de hoofdopgaven voor de toekomst beknopt opgeschreven en per kern op kaart gezet.

Fase 3

In fase 3 is het werkdocument ‘Visie op hoofdlijnen’ opgesteld. De opgehaalde kennis en informatie uit de tweede participatieronde (juni-juli 2020) is hierin vertaald naar een toekomstbeeld voor Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek voor de komende 10 à 20 jaar. Op 29 september 2020 is de ‘Visie op hoofdlijnen’ besproken in de gemeenteraad. Ook zijn toen de belangrijkste hoofdkeuzes voorgelegd aan de raadsleden. Hieronder vindt u de ‘Visie op hoofdlijnen’ en de ‘Richtinggevende hoofdkeuzes’ als pdf-bestand. De stukken die met de raadsleden zijn besproken kunt u via de website van de raad inzien of downloaden.

Fase 4

In fase 4 is gewerkt aan de Ontwerp Omgevingsvisie. Eind november 2020 is een eerste concept voorgelegd aan het College van B&W. Op 16 februari 2021 is de Ontwerp Omgevingsvisie vastgesteld door de gemeenteraad. De Ontwerp Omgevingsvisie Stedelijk Gebied ligt met ingang van 25 februari 2021 gedurende zes weken t/m 7 april 2021 digitaal ter inzage. De Ontwerp Omgevingsvisie en de bijbehorende bijlagen zijn in te zien op ruimtelijkeplannen.nl en kunnen eventueel hieronder ook worden gedownload.