OPGAVEN EN UITDAGINGEN

De opgaven en uitdagingen per kern

Op deze pagina vindt u de belangrijkste opgaven en uitdagingen voor de Omgevingsvisie Stedelijk Gebied in de kernen Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek. Deze opgaven en uitdagingen zijn bij bewoners, ondernemers, stakeholders en belangenorganisaties opgehaald tijdens de eerste participatieronde in januari en februari 2020. Door hierboven op een kaartje van één van de kernen te klikken, krijgt u meer informatie over de mogelijke toekomst van die kern.

Algemene opgaven

Naast de uitdagingen in de drie Wijkse kernen, zijn er ook een aantal algemene opgaven. Deze opgaven spelen een rol voor het hele bebouwde gebied van de gemeente. De algemene opgaven gaan over de volgende onderwerpen:

  • realiseren betaalbare woningen voor ouderen en starters
  • verduurzaming van de gebouwde omgeving
  • tegengaan hittestress en wateroverlast (klimaatadaptatie)
  • vernieuwing van verouderde wijken en buurten
  • verbeteren van de regionale bereikbaarheid
  • behoud van voorzieningen
  • milieukwaliteit in de bebouwde leefomgeving
  • gezonde en inclusieve kernen (waarbij iedereen erbij hoort) 

In het werkdocument ‘Gebiedskwaliteiten & Opgaven’ (zie producten fase 2) kunt u meer achtergrondinformatie lezen over de algemene opgaven en de uitdagingen in de kernen.