Helpt u ons weer mee?

In januari en februari deed een grote groep inwoners mee aan een van de meedenksessies in de kernen. Anderen vertelden hun ideeën in gesprekken op straat met medewerkers van de gemeente of vulden een online vragenlijst in. Dat leverde veel bruikbare en interessante informatie op. De gemeente is hiermee aan de slag gegaan. Het resultaat is een lijst met de belangrijkste opgaven en uitdagingen in de kernen. Over een aantal uitdagingen stelt de gemeente u graag een aantal extra vragen. Die vragen gaan over uitdagingen voor de toekomst van uw woonplaats (en deels van de gemeente) die u belangrijk vindt. Denk bijvoorbeeld aan ruimte voor groen, gezondheid, milieu, voldoende (betaalbare) woningen en voorzieningen. Waar moet de gemeente volgens u op inzetten?

Vanwege de corona-maatregelen vragen wij u om online met ons mee te denken. Dat doen we met een digitale vragenlijst. Daar hoeft u dus niet de deur voor uit, wel zo fijn in deze tijd!

De vragenlijst vindt u hier. Het invullen ervan duurt ongeveer 10 tot 15 minuten. U kunt de vragen tot uiterlijk zondag 28 juni invullen. Uw antwoorden zijn belangrijk. Samen met inbreng van andere belanghebbenden zijn zij de basis voor de Omgevingsvisie.

Alvast bedankt voor het invullen!

Webinar met de gemeenteraad 23 april 2020

Op 23 april 2020 vond in de gemeenteraad de voorbespreking plaats van het werkdocument ‘Gebiedskwaliteiten & Opgaven’. Vanwege de corona-maatregelen was de eerder geplande voorbespreking op de Avond van de Raad van 17 maart j.l. helaas geannuleerd. Ditmaal konden alle raadsleden via een ‘webinar’ de presentatie online bijwonen en vragen stellen vanuit hun eigen huis- of werkkamer. Er waren kritische vragen, maar er was ook veel waardering voor het verzette werk en complimenten voor het stuk. De positieve inbreng en betrokkenheid van vele bewoners, ondernemers en stakeholders bij het opstellen van het werkdocument werd in het bijzonder gewaardeerd. U kunt de ‘webinar’ terugkijken door te klikken op de bijgevoegde de link.

Avond van de Raad op 17 maart 2020 geannuleerd

Vanwege de landelijke maatregelen tegen verspreiding van het corona-virus is de Avond van de Raad op 17 maart geannuleerd. Onderstaand bericht is dus niet meer actueel.

Op 17 maart 2020 wordt tijdens de Avond van de Raad een presentatie gegeven over de Omgevingsvisie stedelijk gebied. Alle tot nu toe opgehaalde informatie wordt dan teruggekoppeld aan de raadsleden. De gemeenteraad bespreekt daarna het werkdocument ‘Gebiedskwaliteiten & Opgaven’ van de Omgevingsvisie stedelijk gebied. Dit gebeurt in de voorbespreking. Er worden geen besluiten genomen. Dat is pas in een latere fase.

Tijdens de Avond van de Raad wordt in een open dialoog het gesprek aangegaan met de raadsleden, over de belangrijkste opgaven voor de komende 10 tot 20 jaar in de drie Wijkse kernen. De agenda en stukken die met de gemeenteraad worden besproken, zijn in te zien op de internetpagina van de raad. Hier vindt u o.a. het werkdocument ‘Gebiedskwaliteiten & Opgaven’ en de Kernen Atlas (zie ook pagina ‘producten‘). Ook zijn hier een beeldverslag van de eerste participatieronde en de achtergrondrapportage van de online vragenlijst te vinden.

Lijkt het u interessant om de voorbespreking over de Omgevingsvisie stedelijk gebied in de gemeenteraad bij te wonen? Het duurt van 19.30 uur tot 21.00 uur. U bent van harte welkom in het Huis van de Gemeente!

 

Meedenksessies in de kernen: Langbroek

Op donderdag 6 februari 2020 sloten de inwoners van het dorp Langbroek de eerste participatieronde in de kernen af. Opnieuw met een mooie opkomst, zo’n 20 betrokken bewoners uit het dorp zelf en een enkeling uit de omliggende buurtschappen. Er werden geanimeerde gesprekken gevoerd aan de vier gesprekstafels. Aan elke was tafel was er aandacht voor de verkeersoverlast in het dorp (N227), gevaarlijke kruisingen voor fietsers, het instandhouden van de voorzieningen en de saamhorigheid tussen de dorpsbewoners.

Wij zijn zeer tevreden over alle inbreng vanuit de kernen! Met alle opgehaalde informatie gaan we nu aan de slag. We maken eerst een beeldverslag van alle participatie-bijeenkomsten. Dat verslag verschijnt binnenkort op deze website…

Meedenksessies in de kernen: Wijk bij Duurstede

In het Theater Calypso aan de Markt werd op maandagavond 3 februari de tweede meedenksessie georganiseerd in het kader van de Omgevingsvisie stedelijk gebied. Ditmaal bedoeld voor de inwoners van Wijk bij Duurstede. Meer dan 50 betrokken wijkbewoners en ondernemers uit de (binnen)stad gingen met elkaar in gesprek over de kwaliteiten, knelpunten en toekomstwensen voor hun stad, wijk of woonbuurt. Het ging o.a. over verkeersoverlast en onveilige oversteekplaatsen voor fietsers en wandelaars, de behoefte aan meer speelplekken in de wijk (met name voor de wat oudere kinderen), het ruime aanbod van festivals en evenementen voor jong en oud in de binnenstad, het rijke verenigingsleven en de grote mate van betrokkenheid van inwoners bij hun eigen woonbuurt. Het leverde ons opnieuw heel veel informatie op over wat er leeft in Wijk!

Meedenksessies in de kernen: Cothen

Op woensdagavond 29 januari organiseerden we de eerste meedenksessie in de St. Carolusschool in Cothen. Nadat wethouder Hans Marchal iedereen persoonlijk welkom had geheten, voerden we boeiende gesprekken met enthousiaste en betrokken dorpsbewoners. Zij vertelden ons hoe het dorp er vroeger uit heeft gezien, waarom zij met veel plezier in het dorp wonen en wat er in de loop der jaren allemaal is veranderd aan het dorp. Wij vroegen de bewoners waar zij het meest trots of tevreden over zijn in het dorp en hoe Cothen er in hun ogen uit zou kunnen zien over 10 of 20 jaar. Op 3 en 6 februari volgen de meedenksessies in Wijk bij Duurstede (Theater Calypso) en Langbroek (Piet de Springerschool).

Kwaliteiten en opgaven in de Kernen Atlas

Eerste participatieronde van start

Vanaf de laatste weken van januari en in de eerste week van februari kunt u uw mening geven. We gaan op straat in gesprek met bewoners en ondernemers. Maar dat is niet het enige: we organiseren meedenksessies in de kernen en we houden werksessies met belangenorganisaties en de ambtenaren van de gemeente. Als u één van de meedenksessies wilt bijwonen, meldt u dan hier aan!

PvA en participatieplan vastgesteld

Op 10 december 2019 heeft de gemeenteraad het Plan van Aanpak (PvA) en het participatieplan voor de Omgevingsvisie stedelijk gebied vastgesteld. In het PvA is opgeschreven welke stappen er in de komende maanden worden doorlopen. In het participatieplan staat hoe we dat samen met bewoners, ondernemers en belangengroepen gaan doen. Ook staat hierin hoe wij hen bij het planproces betrekken. Hiermee ontstaat een Omgevingsvisie waar iedereen zich in kan herkennen.

De stukken vindt u op de pagina Producten onder Fase 1