Resultaten tweede participatieronde op de website

Nu we de tweede participatieronde net voor het begin van de zomervakantie hebben afgesloten, hebben we alle opgehaalde informatie gebundeld in een beeldverslag (meedenksessies en stakeholdersbijeenkomst) en een onderzoeksrapport (online vragenlijst). Beide resultaten zijn vanaf vandaag in te zien (of als pdf te downloaden) op deze website. Het beeldverslag vindt u terug onderaan de pagina Meedenken en de achtergrondrapportage van de online vragenlijst op de pagina Vragenlijst. Na de zomervakantie (september 2020) vinden er wellicht nog enkele aanvullende gesprekken plaats met partijen die tijdens de participatiebijeenkomsten nog onvoldoende in beeld zijn gekomen, zoals o.a. de ondernemers op de verschillende bedrijventerreinen en de winkeliers uit de Wijkse binnenstad. Ook die resultaten worden dan t.z.t. weer toegevoegd op de website. Zo houden wij u op de hoogte van de voortgang van de Omgevingsvisie!