Gesprekstafel en videogesprek in Cothen

Op 16 juli organiseerden we een (gecombineerd) online videogesprek voor de kernen Cothen en Langbroek. Een week later waren er ook fysieke bijeenkomsten in de Carolusschool te Cothen. In twee groepjes werd met bewoners gesproken over de onderwerpen en uitdagingen die hen bezighouden. De geplande zonnevelden aan de rand van het dorp, de huidige verkeersdrukte op enkele wegen binnen de dorpskern en het zoeken naar ruimte voor woningbouw waren enkele van de gespreksonderwerpen die aan bod kwamen in de groepjes. De resultaten van de gevoerde gesprekken zijn verzameld in een beeldverslag. Dat verslag kunt u inzien of downloaden op de pagina ‘meedenken‘.