Helpt u ons weer mee?

In januari en februari deed een grote groep inwoners mee aan een van de meedenksessies in de kernen. Anderen vertelden hun ideeën in gesprekken op straat met medewerkers van de gemeente of vulden een online vragenlijst in. Dat leverde veel bruikbare en interessante informatie op. De gemeente is hiermee aan de slag gegaan. Het resultaat is een lijst met de belangrijkste opgaven en uitdagingen in de kernen. Over een aantal uitdagingen stelt de gemeente u graag een aantal extra vragen. Die vragen gaan over uitdagingen voor de toekomst van uw woonplaats (en deels van de gemeente) die u belangrijk vindt. Denk bijvoorbeeld aan ruimte voor groen, gezondheid, milieu, voldoende (betaalbare) woningen en voorzieningen. Waar moet de gemeente volgens u op inzetten?

Vanwege de corona-maatregelen vragen wij u om online met ons mee te denken. Dat doen we met een digitale vragenlijst. Daar hoeft u dus niet de deur voor uit, wel zo fijn in deze tijd!

De vragenlijst vindt u hier. Het invullen ervan duurt ongeveer 10 tot 15 minuten. U kunt de vragen tot uiterlijk zondag 28 juni invullen. Uw antwoorden zijn belangrijk. Samen met inbreng van andere belanghebbenden zijn zij de basis voor de Omgevingsvisie.

Alvast bedankt voor het invullen!