Avond van de Raad op 17 maart 2020 geannuleerd

Vanwege de landelijke maatregelen tegen verspreiding van het corona-virus is de Avond van de Raad op 17 maart geannuleerd. Onderstaand bericht is dus niet meer actueel.

Op 17 maart 2020 wordt tijdens de Avond van de Raad een presentatie gegeven over de Omgevingsvisie stedelijk gebied. Alle tot nu toe opgehaalde informatie wordt dan teruggekoppeld aan de raadsleden. De gemeenteraad bespreekt daarna het werkdocument ‘Gebiedskwaliteiten & Opgaven’ van de Omgevingsvisie stedelijk gebied. Dit gebeurt in de voorbespreking. Er worden geen besluiten genomen. Dat is pas in een latere fase.

Tijdens de Avond van de Raad wordt in een open dialoog het gesprek aangegaan met de raadsleden, over de belangrijkste opgaven voor de komende 10 tot 20 jaar in de drie Wijkse kernen. De agenda en stukken die met de gemeenteraad worden besproken, zijn in te zien op de internetpagina van de raad. Hier vindt u o.a. het werkdocument ‘Gebiedskwaliteiten & Opgaven’ en de Kernen Atlas (zie ook pagina ‘producten‘). Ook zijn hier een beeldverslag van de eerste participatieronde en de achtergrondrapportage van de online vragenlijst te vinden.

Lijkt het u interessant om de voorbespreking over de Omgevingsvisie stedelijk gebied in de gemeenteraad bij te wonen? Het duurt van 19.30 uur tot 21.00 uur. U bent van harte welkom in het Huis van de Gemeente!