Eerste participatieronde van start

Vanaf de laatste weken van januari en in de eerste week van februari kunt u uw mening geven. We gaan op straat in gesprek met bewoners en ondernemers. Maar dat is niet het enige: we organiseren meedenksessies in de kernen en we houden werksessies met belangenorganisaties en de ambtenaren van de gemeente. Als u één van de meedenksessies wilt bijwonen, meldt u dan hier aan!