PvA en participatieplan vastgesteld

Op 10 december 2019 heeft de gemeenteraad het Plan van Aanpak (PvA) en het participatieplan voor de Omgevingsvisie stedelijk gebied vastgesteld. In het PvA is opgeschreven welke stappen er in de komende maanden worden doorlopen. In het participatieplan staat hoe we dat samen met bewoners, ondernemers en belangengroepen gaan doen. Ook staat hierin hoe wij hen bij het planproces betrekken. Hiermee ontstaat een Omgevingsvisie waar iedereen zich in kan herkennen.

De stukken vindt u op de pagina Producten onder Fase 1