Omgevingsvisie stedelijk gebied

De bebouwde kom van Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede aantrekkelijk houden: hoe doen we dat? Meer ruimte voor natuur, spelen of bedrijven? Meer toerisme? Meer ontmoetingsplekken? En hoe houden we ons groen waardevol? Wat doen we met duurzaamheid en verkeer? In de Omgevingsvisie stedelijk gebied staan straks de antwoorden hierop. U kunt hierover uw mening geven.

De gemeente Wijk bij Duurstede gaat in 2020 een Omgevingsvisie opstellen voor het stedelijk gebied. Bureau Nieuwe Gracht helpt ons hierbij. De Omgevingsvisie richt zich op uw omgeving in de bebouwde kom van Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek. Hierbij horen ook de gebieden rondom de drie kernen heen, het bedrijventerrein Broekweg en het Stefanus-terrein in Cothen. 

Wethouder Hans Marchal legt uit: “Met de Omgevingsvisie voor het stedelijk gebied willen we de basis leggen voor een duurzame toekomst van Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede. Voor elke kern bekijken we wat waardevol is, wat er ontbreekt en wat er moet veranderen voor de komende 10 tot 20 jaar. Dat doen we samen met bewoners, ondernemers, belangengroepen en andere betrokkenen uit de kernen. Het is fijn als u meewerkt!”

© Copyright - Wijk bij Duurstede